Category Archives: Culture and Arts

Apat na Clase ng Ligaw: 4 Types of Courting

Post written in Tagalog and English and in some instances in Spanish . Ngayon ay araw ng mga puso. Naiisip ko na angkap na mag balik tanaw sa mga gawain at kulturo natin – sa pagliligaw. Ito ay hango sa … Continue reading

Posted in Culture and Arts, Philippines, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment